Vedecké publikácie

Naši genetickí a diagnostickí špecialisti sú zanietení pre pokrok na poli genetiky.

Zúčastňujú sa mnohých rôznych výskumných iniciatív na lokálnej, vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.

Aktívne prispievajú k posilňovaniu úlohy diagnostiky prinášaním odpovedí, ktoré pomáhajú poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť – od podpory diagnostických potrieb prelomového výskumu až po spoluprácu so špičkovými výskumnými pracovníkmi na vývoji nových terapií.

Ak si chcete pozrieť publikácie týkajúce sa práce, do ktorej sa zapojili naši vedeckí pracovníci, kliknite nižšie.

Ak máte záujem o spoluprácu s našimi špecialistami na vašom výskume, kliknite sem.
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021