KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 1, X-viazaný
Gén: ANOS1 (KAL1)
Cystická fibróza
Gén: CFTR_MLPA
Cystická fibróza
Gén: CFTR
Syndróm androgénovej insenzitivity
Gén: AR
Analýza chromozómových aberácií metódou SNP microarray
Gén: Genóm
Cystická fibróza
Gén: CFTR: detekcia 67 patogénnych variantov
1 2
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021