KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Cystická fibróza (F508del)
Gén: CFTR (F508del)
Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFRI a MTHFRII)
Gén: MTHFR: 677C>T, 1298A>C
Syndróm testikulárnej feminizácie
Gén: AR
Syndróm testikulárnej feminizácie
Gén: AR_MLPA
Mikrodelécie chromozómu Y
Gén: delécie v AZF oblasti
Nesyndrómová porucha pohlavného vývinu pri 46, XY, typ 2
Gén: DAX1 (NR0B1)
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 1, X-viazaný
Gén: ANOS1 (KAL1)_MLPA
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 1, X-viazaný
Gén: ANOS1 (KAL1)
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 2
Gén: FGFR1
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 5
Gén: CHD7_MLPA
1 2
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021