KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

EGFR-deficit
Gén: EGFR_MLPA
EGFR-deficit
Gén: EGFR
Mycobacterium complex - analýza somatických mutácií
Gén: Oblasť IS6110
Dysfunkcia metabolizmu surfaktantu, typ 1
Gén: SFTPB
Dysfunkcia metabolizmu surfaktantu, typ 2
Gén: SFTPC
Simpsonov-Golabiho-Behmelov syndróm, typ 1
Gén: GPC4
Simpsonov-Golabiho-Behmelov syndróm, typ 1
Gén: GPC3
Pseudohypoaldosteronizmus typ 1B, AR
Gén: SCNN1G
Pseudohypoaldosteronizmus typ 1B, AR
Gén: SCNN1A
Pseudohypoaldosteronizmus typ 1B, AR
Gén: SCNN1B
1 2 3 4
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021