KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Analýza aneuploídií
Gén: Chromozómy 13,18,21,X,Y
Analýza chromozómových aberácií metódou arrayCGH
Gén: Genóm
Analýza chromozómových aberácií metódou SNP microarray
Gén: Genóm
Syndróm androgénovej insenzitivity
Gén: AR
Achodroplázia
Gén: FGFR3: c.1138G˃A/C
Achodroplázia, hypochondroplázia
Gén: FGFR3: exóny 7,9,12,14
Achodroplázia, hypochondroplázia
Gén: FGFR3
Deficit 5-alfa-reduktázy
Gén: SRD5A2
Deficit 5-alfa-reduktázy
Gén: SRD5A2_MLPA
Cystická fibróza
Gén: CFTR: detekcia 67 patogénnych variantov
1 2 3 4 5 6
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021