KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm testikulárnej feminizácie
Gén: AR_MLPA
Syndróm testikulárnej feminizácie
Gén: AR
Tanatoforická dysplázia
Gén: FGFR3
Pseudoachondroplázia
Gén: COMP
Deficit proteínu C
Gén: PROC
Deficit proteínu S
Gén: PROS1_MLPA
Deficit proteínu S
Gén: PROS1
Praderov-Williho syndróm
Gén: Oblasť 15q11.2-13
Nesyndrómová porucha pohlavného vývinu pri 46, XY, typ 2
Gén: DAX1 (NR0B1)
Izolovaný deficit folikulo-stimulačného hormónu
Gén: FSHB
1 2 3 4 5 6
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021