KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: ATM
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: CHEK2
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: PALB2
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: CHEK2_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: PALB2_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií
Gén: BRCA2
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: ATM_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií
Gén: BRCA1
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií
Gén: BRCA1, BRCA2_MLPA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina A
Gén: FANCA
1 2 3 4 5 6
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021