KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Cystická fibróza (F508del)
Gén: CFTR (F508del)
FISH analýza - Endometriálny stromálny sarkóm, high-grade
Gén: YWHAE (17p13.3)
FISH analýza - Endometriálny stromálny sarkóm, low-grade
Gén: JAZF1 (7p15.1-p15.2)
FISH analýza - Endometriálny stromálny tumor
Gén: PHF1 (6p21.32)
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: PALB2_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: ATM
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: CHEK2
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: PALB2
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií
Gén: BRCA1
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií
Gén: BRCA2
1 2 3 4 5 6 7
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021