KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Meduloblastóm
Gén: SUFU
Meduloblastóm
Gén: SUFU_MLPA
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: BMPR1A
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: SMAD4
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHC
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHD
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: BMPR1A_MLPA
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: SMAD4_MLPA
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHB, SDHC, SDHD_MLPA
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHB
1 2 3 4 61 62 63 64
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021