KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Usherov syndróm, typ 1D, 1D/F digenický
Gén: CDH23
Usherov syndróm, typ 1F, 1D/F digenický
Gén: PCDH15_MLPA
Usherov syndróm, typ 1B
Gén: MYO7A
Usherov syndróm, typ 1C
Gén: USH1C
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 2
Gén: POLR1D
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 3
Gén: POLR1C
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 1
Gén: TCOF1_MLPA
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 1
Gén: TCOF1
Sticklerov syndróm, typ 3, AD
Gén: COL11A2
Sticklerov syndróm, typ 2, AD
Gén: COL11A1_MLPA
1 2 3 4 5 6
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021