KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Mnohopočetný myelóm 
Gén: IGH (14q32.33)
FISH analýza - Karcinóm prsníka a žalúdka
Gén: amplifikácia HER2
FISH analýza - Karcinóm vaječníka
Gén: trizómia chromozómu 12
FISH analýza - Liposarkóm
Gén: amplifikácia MDM2
FISH analýza - Mnohopočetný myelóm 
Gén: t(11;14)(q13.3;q32.3) CCND1-IGH
FISH analýza - Ewingov sarkóm
Gén: EWSR1 (22q12.2)
FISH analýza - Fibromyxoidný sarkóm
Gén: FUS (16p11.2)
FISH analýza - Inflamatórny myofibroblastický tumor
Gén: ALK (2p23)
FISH analýza - Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek
Gén: WT1 (11p13)
FISH analýza - Dobre diferencovaný liposarkóm
Gén: delécia RB1
1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021