KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: Oblasť 11p15.5
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: UPD11
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: CDKN1C
Metabolizmus warfarínu
Gén: CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A
JAK2
Gén: JAK2: Val617Phe
NRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA2
BRAF - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: BRAF: p.V600E
EGFR - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
KRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
1 2 3 4 19 20 21 22
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021