KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Brooke-Spieglerov syndróm
Gén: CYLD
Birt-Hogg-Dubého syndróm
Gén: FLCN_MLPA
Birt-Hogg-Dubého syndróm
Gén: FLCN
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: UPD11
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: CDKN1C
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: Oblasť 11p15.5
Metabolizmus warfarínu
Gén: CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A
JAK2
Gén: JAK2: Val617Phe
KRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
NRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
1 2 3 4 18 19 20 21
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021