KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Non - Hodgkinov lymfóm
Gén: BCL6 ( 3q27.3)
FISH analýza - Burkittov lymfóm
Gén: MYC (8q24.21)
FISH analýza - Folikulový lymfóm, Lymfóm z B-buniek
Gén: BCL2 (18q21.33)
FISH analýza - Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek
Gén: delécia 16q
Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
FISH analýza - Mukoepidermoidny karcinóm
Gén: t(11;19)(q21;p13.1) MAML2
FISH analýza - Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek
Gén: delécia 13q
FISH analýza - Endometriálny stromálny tumor
Gén: PHF1 (6p21.32)
FISH analýza - Sarkómy s prestavbou génu BCOR
Gén: BCOR (Xp11.4)
FISH analýza - Endometriálny stromálny sarkóm, low-grade
Gén: JAZF1 (7p15.1-p15.2)
1 2 3 4 18 19 20 21
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021