KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm bazocelulárneho névu
Gén: PTCH1_MLPA
Syndróm bazocelulárneho névu
Gén: PTCH1
Syndróm bazocelulárneho névu
Gén: PTCH2
BAP1-asociovaná predispozícia k malignitám
Gén: BAP1_MLPA
Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: PDGFRA: exóny 12, 14 a 18
Endometriálny karcinóm - analýza somatických mutácií
Gén: POLE: kodóny 286, 297, 367, 411, 436, 456 a 459
Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: KIT: exóny 9, 11, 13, 17 a 18
Xeroderma pigmentosum
Gén: XPA
Wiskottov-Aldrichov syndróm
Gén: WIPF1
Wiskottov-Aldrichov syndróm
Gén: WAS
1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021