KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Mutačný status génu pri zhubnom nádorovom ochorení
Gén: Nešpecifikovaný nádor
FISH analýza - Non - Hodgkinov lymfóm
Gén: BCL6 ( 3q27.3)
FISH analýza - Burkittov lymfóm
Gén: MYC (8q24.21)
FISH analýza - Folikulový lymfóm, Lymfóm z B-buniek
Gén: BCL2 (18q21.33)
FISH analýza - Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek
Gén: delécia 13q
FISH analýza - Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek
Gén: delécia 16q
MET - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: MET exon 14 skipping - zostrihové mutácie
NTRK1/NTRK2/NTRK3 - najčastejšie fúzie_analýza somatických mutácií
Gén: NTRK1,2,3 fúzie
Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
FISH analýza - Mukoepidermoidny karcinóm
Gén: t(11;19)(q21;p13.1) MAML2
1 2 3 4 17 18 19 20
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021