KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Sticklerov syndróm, typ 1, AD
Gén: COL2A1
Spondyloepifyzeálna dysplázia
Gén: COL2A1
Stargardtova choroba, typ 1
Gén: ABCA4_MLPA
Stargardtova choroba, typ 1
Gén: ABCA4
Spondyloepifyzeálna dysplázia
Gén: COL2A1_MLPA
Silverov-Russellov syndróm
Gén: UPD7
Simpsonov-Golabiho-Behmelov syndróm, typ 1
Gén: GPC3
Simpsonov-Golabiho-Behmelov syndróm, typ 1
Gén: GPC4
Silverov-Russellov syndróm
Gén: Oblasť 11p15.5
Septooptická dysplázia
Gén: HESX1
1 2 3 4 5 6 15 16 17 18
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021