KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Treacherov-Collinsov syndróm, typ 1
Gén: TCOF1
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 2
Gén: POLR1D
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 3
Gén: POLR1C
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 1
Gén: TCOF1_MLPA
Sticklerov syndróm, typ 2, AD
Gén: COL11A1_MLPA
Sticklerov syndróm, typ 2, AD
Gén: COL11A1
Sticklerov syndróm, typ 3, AD
Gén: COL11A2
Stargardtova choroba, typ 1
Gén: CNGB3
Stargardtova choroba, typ 3
Gén: ELOVL4
Sticklerov syndróm, typ 1, AD
Gén: COL2A1_MLPA
1 2 3 4 5 15 16 17 18
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021