KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

BPES
Gén: FOXL2_MLPA
Branchio-oculo-faciálny syndróm
Gén: TFAP2A
Bestova choroba
Gén: BEST1
Axenfeldov-Riegerov syndróm, typ 3
Gén: FOXC1
Axenfeldov-Riegerov syndróm, typ 1
Gén: PITX2
Ataxia s okulomotorickou apraxiou, typ 2
Gén: SETX
Ataxia s okulomotorickou apraxiou, typ 1
Gén: APTX
Dysgenéza predného segmentu oka, typ 6
Gén: CYP1B1
Apertov syndróm
Gén: FGFR2
1 2 3 4 14 15 16 17 18
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021