KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Retinoblastóm
Gén: RB1_MLPA
Retinoblastóm
Gén: RB1
Xeroderma pigmentosum
Gén: XPA
Wolframov syndróm
Gén: WFS1
Von Hippelov-Lindauov syndróm
Gén: VHL
Von Hippelov-Lindauov syndróm
Gén: VHL_MLPA
Usherov syndróm, typ 2C
Gén: ADGRV1
Usherov syndróm, typ 3A
Gén: CLRN1
Usherov syndróm, typ 1G
Gén: USH1G
Usherov syndróm, typ 2A
Gén: USH2A_MLPA
1 2 3 4 15 16 17 18
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021