KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1_MLPA
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD_MLPA
Neuroblastóm, predispozícia
Gén: ALK
Neuroblastóm, predispozícia
Gén: KIF1B
Nijmegen breakage syndróm
Gén: NBN
Meduloblastóm
Gén: SUFU
Meduloblastóm
Gén: SUFU_MLPA
X-viazaná mentálna retardácia, Snyder-Robinson
Gén: SMS
1 2 3 4 40 41 42 43
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021