KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD_MLPA
Wilsonova choroba
Gén: ATP7B_MLPA
Wilsonova choroba
Gén: ATP7B
Tyrozinémia, typ I
Gén: FAH
Deficit SCAD
Gén: ACADS
Rotorov syndróm
Gén: SLCO1B1
Rotorov syndróm
Gén: SLCO1B3
Deficit pyruvátkinázy
Gén: PKLR
Deficit pyruvátkinázy
Gén: PKLR_MLPA
1 2 3 4 11 12 13 14
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021