KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Familiárna hypercholesterolémia
Gén: LDLR
Familiárna hypercholesterolémia
Gén: PCSK9
Familiárna hypercholesterolémia
Gén: LDLR_MLPA
Familiárna aneuryzma a disekcia hrudnej aorty
Gén: ACTA2
Familiárna bikuspidálna aortálna chlopňa
Gén: NOTCH1
Esenciálny tremor
Gén: DRD3
Emeryho-Dreifussova svalová dystrofia, typ 6
Gén: FHL1
Emeryho-Dreifussova svalová dystrofia, typ 1
Gén: EMD
Ellisov-Van Creveldov syndróm
Gén: EVC_MLPA
Ellisov-Van Creveldov syndróm
Gén: EVC2_MLPA
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021