KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Lipodystrofia, kongenitálna generalizovaná, typ 4
Gén: PTRF
Liddleho syndróm
Gén: SCNN1B
Liddleho syndróm
Gén: SCNN1G
Klippelov-Trénaunayov syndróm
Gén: PIK3CA
Klippelov-Trénaunayov syndróm
Gén: AGGF1
Klippelov-Trénaunayov syndróm
Gén: AKT1
Keutelov syndróm
Gén: MGP
CHARGE syndróm
Gén: CHD7_MLPA
CHARGE syndróm
Gén: CHD7
Holtov-Oramov syndróm
Gén: TBX5_MLPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021