KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Marfanov syndróm
Gén: FBN1_MLPA
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 4
Gén: TGFB2
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 5
Gén: TGFB3
Syndróm dlhého QT intervalu, typ 1
Gén: KCNQ1
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 1
Gén: TGFBR1
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 2
Gén: TGFBR2_MLPA
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 2
Gén: TGFBR2
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 3
Gén: SMAD3
Loeysov-Dietzov syndróm, typ 1
Gén: TGFBR1_MLPA
Lipodystrofia, familiárna parciálna, typ 2
Gén: LMNA
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021