KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: CDKN1C
Barthov syndróm
Gén: TAZ
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: Oblasť 11p15.5
Andersenov syndróm
Gén: KCNJ2
Alströmov syndróm
Gén: ALMS1
Alagillov syndróm, typ 1
Gén: JAG1
Alagillov syndróm, typ 2
Gén: NOTCH2 (bez exónov2,3,4)
Alagillov syndróm, typ 1
Gén: JAG1_MLPA
Adamsov-Oliverov syndróm
Gén: ARHGAP31
Metabolizmus warfarínu
Gén: CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A
1 2 3 4 9 10 11 12
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021