KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm fragilného X chromozómu
Gén: FMR1_MLPA
Inhibítor aktivátora plazminogénu
Gén: PAI1: -675 4G⁄5G
Wolfov-Parkinsonov-Whiteov syndróm
Gén: PRKAG2
Williamsov-Beurenov syndróm
Gén: Oblasť 7q11.23
Tuberózna skleróza, typ 1
Gén: TSC1
Tuberózna skleróza, typ 2
Gén: TSC2_MLPA
Tuberózna skleróza, typ 2
Gén: TSC2
Tuberózna skleróza, typ 1
Gén: TSC1_MLPA
Transtyretínová familIárna amyloidná polyneuropatia
Gén: TTR
Simpsonov-Golabiho-Behmelov syndróm, typ 1
Gén: GPC4
1 2 3 4 9 10 11 12
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021