KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Blackfanova-Diamondova anémia
Gén: RPS19
Bernardov-Soulierov syndróm, typ A
Gén: GP1BA
Bernardov-Soulierov syndróm, typ B
Gén: GP1BB
Bernardov-Soulierov syndróm, typ C
Gén: GP9
Autoimúnny lymfoproliferatívny syndróm (ALPS) s opakujúcimi sa vírusovými infekciami
Gén: CASP8
Atypický hemolyticko-uremický syndróm, typ 3
Gén: CFI
Atypický hemolyticko-uremický syndróm, typ 1
Gén: CFH
Atypický hemolyticko-uremický syndróm, typ 2
Gén: CD46
Analbuminémia
Gén: ALB
Alfa-talasémia
Gén: HBA1, HBA2_MLPA
1 2 3 4 5 6 7 8
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021