KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Wiskottov-Aldrichov syndróm
Gén: WIPF1
Von Willebrandova choroba
Gén: VWF_MLPA
Von Willebrandova choroba
Gén: VWF
Trombotická trombocytopenická purpura
Gén: ADAMTS13
Trombocytopénia, X-viazaná
Gén: GATA1
Trombocytopénia s apláziou rádia (TAR syndróm)
Gén: RBM8A
TAR syndróm
Gén: Delécia oblasti 1q21.1
Deficit pyrimidin 5-nukleotidázy
Gén: NT5C3A
Deficit pyruvátkinázy
Gén: PKLR_MLPA
Deficit pyruvátkinázy
Gén: PKLR
1 2 3 4 5 6 7 8
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021