KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm nadmerného rastu spojený s PIK3CA
Gén: PIK3CA
Mastocytóza
Gén: KIT_MLPA
Mastocytóza
Gén: KIT
Fanconiho anémia, komplementačná skupina C
Gén: FANCC
Fanconiho anémia, komplementačná skupina G
Gén: FANCG
Fanconiho anémia, komplementačná skupina A
Gén: FANCA_MLPA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina A
Gén: FANCA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina B
Gén: FANCB
Kongenitálna dyserytropoetická anémia, typ 2
Gén: SEC23B
Kongenitálna dyserytropoetická anémia, typ 3
Gén: KIF23
1 2 3 4 5 6 7 8
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021