KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm nadmerného rastu spojený s PIK3CA
Gén: PIK3CA
Mastocytóza
Gén: KIT
Mastocytóza
Gén: KIT_MLPA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina C
Gén: FANCC
Fanconiho anémia, komplementačná skupina G
Gén: FANCG
Fanconiho anémia, komplementačná skupina A
Gén: FANCA_MLPA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina A
Gén: FANCA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina B
Gén: FANCB
Kongenitálna dyserytropoetická anémia, typ 4
Gén: KLF1
Kongenitálna dyserytropoetická anémia, typ 1
Gén: CDAN1
1 2 3 4 5 6 7 8
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021