KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Porfýria, akútna intermitentná
Gén: HMBS_MLPA
Porfýria, akútna intermitentná
Gén: HMBS
Polycystické ochorenie pečene, typ 1
Gén: PRKCSH
Polycystické ochorenie pečene, typ 2
Gén: SEC63
Okulofaryngeálna svalová dystrofia
Gén: PABPN1: exón 1
Myhre syndróm
Gén: SMAD4_MLPA
Myhre syndróm
Gén: SMAD4
Syndróm deplécie mitochondriálnej DNA, typ 1 (MNGIE)
Gén: TYMP
Metylmalónová acidúria
Gén: MMAA
Metylmalónová acidúria
Gén: MMAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021