KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Difúzny karcinóm žalúdka
Gén: CDH1_MLPA
Difúzny karcinóm žalúdka
Gén: CDH1
Cowdenovej syndróm, typ 1
Gén: PTEN_MLPA
Cowdenovej syndróm, typ 1
Gén: PTEN
Wilsonova choroba
Gén: ATP7B_MLPA
Wilsonova choroba
Gén: ATP7B
Transtyretínová familIárna amyloidná polyneuropatia
Gén: TTR
Rotorov syndróm
Gén: SLCO1B1
Rotorov syndróm
Gén: SLCO1B3
Porfýria, akútna intermitentná
Gén: HMBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021