KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Lynchov syndróm, typ 2
Gén: MLH1_MLPA
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: BMPR1A
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: SMAD4
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: BMPR1A_MLPA
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: SMAD4_MLPA
Hereditárny difúzny karcinóm žalúdka
Gén: CTNNA1
Gastrointestinálny stromálny tumor
Gén: KIT_MLPA
Gastrointestinálny stromálny tumor
Gén: KIT
Familiárna viscerálna myopatia (MMIH syndróm)
Gén: ACTG2
Familiárna ademanotózna polypóza
Gén: APC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021