KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Familiárna hypercholesterolémia
Gén: LDLR
Familiárna hypercholesterolémia
Gén: PCSK9
Familiárna hyperinzulinemická hypoglykémia
Gén: ABCC8_MLPA
Familiárna hyperinzulinemická hypoglykémia
Gén: ABCC8
Familiárna hypercholesterolémia
Gén: LDLR_MLPA
Familiárny centrálny diabetes insipidus
Gén: AVP
Encefalopatia, progresívna, s/bez lipodystrofie
Gén: BSCL2
DiGeorgeov syndróm
Gén: Oblasť 22q11.2
Diabetes insipidus, nefrogénny, typ I, X-viazaný
Gén: AVPR2
Diabetes insipidus, nefrogénny, typ II
Gén: AQP2
1 2 3 4 6 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021