KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Hyperparatyreóza
Gén: CDC73
Hereditárna pankreatitída
Gén: SPINK1
Hereditárna pankreatitída
Gén: PRSS1
Hereditárna pankreatitída
Gén: PRSS1_MLPA
Hereditárna pankreatitída
Gén: SPINK1_MLPA
Glukokortikoidová deficiencia, familiárna
Gén: MC2R
Glukokortikoidová deficiencia, familiárna, typ 2
Gén: MRAP
Familiárna hypokalciurická hyperkalcémia, typ 2
Gén: GNA11
Familiárna hypoparatyreóza
Gén: PTH
Familiárna hypercholesterolémia
Gén: PCSK9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021