KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

CHARGE syndróm
Gén: CHD7
Hypopituitarizmus, familiárny kongenitálny, typ 5
Gén: HESX1
Hypopituitarizmus, familiárny kongenitálny, typ 1
Gén: POU1F1
Hypopituitarizmus, familiárny kongenitálny, typ 2
Gén: PROP1
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 5
Gén: CHD7_MLPA
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 5
Gén: CHD7
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 1, X-viazaný
Gén: ANOS1 (KAL1)_MLPA
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 1, X-viazaný
Gén: ANOS1 (KAL1)
Hypogonadotropný hypogonadizmus, typ 2
Gén: FGFR1
Hyperparatyreóza
Gén: CDC73_MLPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021