KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

MODY, typ 1
Gén: HNF4A_MLPA
MODY, typ 1
Gén: HNF4A
MODY, typ 13
Gén: KCNJ11
MODY, typ 2
Gén: GCK_MLPA
McCuneov-Albrightov syndróm
Gén: GNAS: p.Arg201 a p.Gln227
Deficit lipoproteínovej lipázy
Gén: LPL_MLPA
Deficit lipoproteínovej lipázy
Gén: LPL
Lipodystrofia, kongenitálna generalizovaná, typ 4
Gén: PTRF
Izolovaný deficit tyreotropínu
Gén: TSHB
CHARGE syndróm
Gén: CHD7_MLPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021