KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Carney-Stratakis syndróm
Gén: SDHD
Carney-Stratakis syndróm
Gén: SDHB, SDHC, SDHD_MLPA
Carney-Stratakis syndróm
Gén: SDHC
X-viazaná kongenitálna adrenálna hypoplázia
Gén: NR0B1_MLPA
X-viazaná kongenitálna adrenálna hypoplázia
Gén: NR0B1
Wolframov syndróm
Gén: WFS1
Wolcott-Rallisonov syndróm
Gén: EIF2AK3
Syndróm testikulárnej feminizácie
Gén: AR_MLPA
Syndróm testikulárnej feminizácie
Gén: AR
Septooptická dysplázia
Gén: HESX1
1 2 3 4 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021