KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Papilárny karcinóm štítnej žľazy
Gén: RET (10q11.21)
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 1
Gén: MEN1
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 2
Gén: RET
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 1
Gén: MEN1_MLPA
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHD
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHB, SDHC, SDHD_MLPA
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHB
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHC
Familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy
Gén: RET_MLPA
Familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy
Gén: RET
1 2 3 4 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021