KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Treacherov-Collinsov syndróm, typ 1
Gén: TCOF1_MLPA
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 1
Gén: TCOF1
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 2
Gén: POLR1D
Treacherov-Collinsov syndróm, typ 3
Gén: POLR1C
Tanatoforická dysplázia
Gén: FGFR3
Tanatoforická dysplázia
Gén: FGFR3: exóny 7,9,13,14,18
Sticklerov syndróm, typ 3, AD
Gén: COL11A2
Sticklerov syndróm, typ 2, AD
Gén: COL11A1_MLPA
Sticklerov syndróm, typ 2, AD
Gén: COL11A1
Sticklerov syndróm, typ 1, AD
Gén: COL2A1_MLPA
1 2 3 4 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021