KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Pseudohypoaldosteronizmus typ 1B, AR
Gén: SCNN1B
Progéria
Gén: LMNA
Porfýria, kongenitálna erytropoetická
Gén: UROS
Porfýria variegata
Gén: PPOX
Porfýria, kongenitálna erytropoetická
Gén: UROS_MLPA
Porfýria cutanea tarda
Gén: UROD_MLPA
Porfýria cutanea tarda
Gén: UROD
Porfýria variegata
Gén: PPOX_MLPA
Piebaldizmus
Gén: KIT_MLPA
Piebaldizmus
Gén: KIT
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021