KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Ektodermálna dysplázia, hypohidrotická
Gén: EDA2R
Ektodermálna dysplázia, hypohidrotická
Gén: TRAF6
Ektodermálna dysplázia, hypohidrotická
Gén: WNT10A
Ektodermálna dysplázia, typ 1, X-viazaná
Gén: EDA_MLPA
Ektodermálna dysplázia, typ 1, X-viazaná
Gén: EDA
Dubowitzov syndróm
Gén: LIG4
Dubowitzov syndróm
Gén: NSUN2
Dyskeratóza, kongenitálna
Gén: CTC1
Dyskeratóza, kongenitálna, typ 3, AD
Gén: TINF2
De Barsyho syndróm, typ A
Gén: ALDH18A1
1 2 3 4 10 11 12 13 14 15
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021