KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm nadmerného rastu spojený s PIK3CA
Gén: PIK3CA
Proteov syndróm
Gén: AKT1
Proteov syndróm
Gén: PTEN
Peutzov-Jeghersov syndróm
Gén: STK11_MLPA
Peutzov-Jeghersov syndróm
Gén: STK11
Proteov syndróm
Gén: PTEN_MLPA
Malígny melanóm, karcinóm obličiek, predispozícia
Gén: MITF
Malígny melanóm, karcinóm obličiek, predispozícia
Gén: MITF_MLPA
Familiárny malígny melanóm, typ 2
Gén: CDKN2A
Familiárny malígny melanóm, typ 3
Gén: CDK4_MLPA
1 2 3 4 12 13 14 15
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021