KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

MET - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: MET exon 14 skipping - zostrihové mutácie
NTRK1/NTRK2/NTRK3 - najčastejšie fúzie_analýza somatických mutácií
Gén: NTRK1,2,3 fúzie
Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
RET - najčastejšie fúzie_analýza somatických mutácií
Gén: RET (KIF5B, CCDC6)
ALK - najčastejšie fúzie_analýza somatických mutácií
Gén: ALK (EML4,KIF5B,HIP1,KLC1,TPR, TFG)
ROS1 - najčastejšie fúzie_analýza somatických mutácií
Gén: ROS1 (CD74, SDC4, SLC34A2, EZR, TPM3, GOPC, LRIG3)
Marker nádorov ovariálnych granulóznych buniek
Gén: FOXL2 (c.402C>G)
Mycobacterium complex - analýza somatických mutácií
Gén: Oblasť IS6110
Endometriálny karcinóm - analýza somatických mutácií
Gén: POLE: kodóny 286, 297, 367, 411, 436, 456 a 459
Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: KIT: exóny 9, 11, 13, 17 a 18
1 2 3
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021