KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
Marker nádorov ovariálnych granulóznych buniek
Gén: FOXL2 (c.402C>G)
Mycobacterium complex - analýza somatických mutácií
Gén: Oblasť IS6110
Endometriálny karcinóm - analýza somatických mutácií
Gén: POLE: kodóny 286, 297, 367, 411, 436, 456 a 459
Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: KIT: exóny 9, 11, 13, 17 a 18
Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: PDGFRA: exóny 12, 14 a 18
IDH1 - analýza somatických mutácií
Gén: IDH1: kodón 132
IDH2 - analýza somatických mutácií
Gén: IDH2: kodón 172
MLH1 - analýza somatických mutácií
Gén: MLH1: metylácia promótora
MSI - analýza somatických mutácií
Gén: MSI - mikrosatelitová instabilita
1 2
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021