KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Tanatoforická dysplázia
Gén: FGFR3: exóny 7,9,13,14,18
Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm
Gén: DHCR7
Paternitná analýza - DOSTUPNÉ IBA V SAMOPLATCOVSKOM REŽIME
Gén: Vybrané mikrosatelitové oblasti genómu
Muenkeho syndróm
Gén: FGFR3: p.Pro250Arg
Detekcia známeho variantu
Gén: Vybraný gén z katalógu vyšetrení
Kraniosynostóza
Gén: FGFR3
Analýza aneuploídií
Gén: Chromozómy 13,18,21,X,Y
Achodroplázia
Gén: FGFR3: c.1138G˃A/C
Achodroplázia, hypochondroplázia
Gén: FGFR3: exóny 7,9,12,14
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021