KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Glioblastóm
Gén: PTEN_MLPA
Glioblastóm
Gén: PTEN
Pľúcna hypertenzia
Gén: BMPR2
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1
X viazaný lymfoproliferatívny syndróm
Gén: XIAP
X viazaný lymfoproliferatívny syndróm
Gén: SH2D1A
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1_MLPA
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1_MLPA
1 2 3 4 113 114 115 116
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021