KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Retinoblastóm
Gén: RB1_MLPA
Retinoblastóm
Gén: RB1
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1_MLPA
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD_MLPA
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD
Proteov syndróm
Gén: AKT1
Proteov syndróm
Gén: PTEN
Proteov syndróm
Gén: PTEN_MLPA
Nijmegen breakage syndróm
Gén: NBN
Peutzov-Jeghersov syndróm
Gén: STK11_MLPA
1 2 3 4 5 6 116 117 118 119
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021