KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

ß-fibrinogén
Gén: FGB: -455G>A
Faktor XIII
Gén: F13A1: Val34Leu
Doštičkový glykoproteín GPIIIa
Gén: ITGB3: Leu33Pro
1 2 3 4 116 117 118 119
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021