KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

JAK2
Gén: JAK2: Val617Phe
HLA-B27
Gén: HLA-B27: Vyšetrenie prítomnosti rizikových aliel
Intolerancia laktózy
Gén: LCT: -13910C>T
Cystická fibróza
Gén: CFTR: detekcia 67 patogénnych variantov
Intolerancia fruktózy
Gén: ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys
Gilbertov syndróm
Gén: UGT1A1: enhancer (-3279T>G), promótor (A(TA)nTAA)
Hereditárna hemochromatóza
Gén: HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr
Metabolizmus tiopurínov
Gén: TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G
Celiakia
Gén: HLA typizácia DQ2 a DQ8
Apolipoproteín B
Gén: APOB: Arg3500Gln
1 2 3 4 116 117 118 119
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021