KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: PDGFRA: exóny 12, 14 a 18
Mycobacterium complex - analýza somatických mutácií
Gén: Oblasť IS6110
Endometriálny karcinóm - analýza somatických mutácií
Gén: POLE: kodóny 286, 297, 367, 411, 436, 456 a 459
Gastrointestinálny stromálny tumor - analýza somatických mutácií
Gén: KIT: exóny 9, 11, 13, 17 a 18
IDH1 - analýza somatických mutácií
Gén: IDH1: kodón 132
IDH2 - analýza somatických mutácií
Gén: IDH2: kodón 172
MLH1 - analýza somatických mutácií
Gén: MLH1: metylácia promótora
MSI - analýza somatických mutácií
Gén: MSI - mikrosatelitová instabilita
EGFR - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
KRAS - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
1 2
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021