KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Glioblastóm
Gén: PTEN
Pľúcna hypertenzia
Gén: BMPR2
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1
X viazaný lymfoproliferatívny syndróm
Gén: XIAP
X viazaný lymfoproliferatívny syndróm
Gén: SH2D1A
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD
Retinoblastóm
Gén: RB1
Peutzov-Jeghersov syndróm
Gén: STK11
1 2 3 4 79 80 81 82
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021